Tutarsız Disiplin Uygulamaları

45 0
Tutarsız Disiplin Uygulamaları

Tutarsız Disiplin Uygulamaları

Tutarsız disiplin uygulamaları, ebeveynlerin veya bakıcıların çocuklarına karşı tutarlı bir disiplin politikası izlememesi anlamına gelir. Bu, bazı durumlarda çok katı, diğer durumlarda ise çok gevşek davranmak gibi çelişkili tutumları içerir.

Tutarsız Disiplin Uygulamalarının Belirtileri

 1. Değişken Kurallar ve Sınırlar:
  • Bir gün izin verilen bir davranışın ertesi gün yasaklanması.
  • Farklı ebeveynlerin veya bakıcıların farklı kurallar uygulaması.
 2. Değişken Tepkiler:
  • Aynı davranışa bazen ceza verilmesi, bazen ise görmezden gelinmesi.
  • Çocuğun yaptığı bir hataya karşı, bazen sert bazen de hoşgörülü yaklaşılması.
 3. Net Olmayan Beklentiler:
  • Çocukların neyin doğru neyin yanlış olduğu konusunda kafalarının karışması.
  • Belirli bir davranışın neden yasak veya neden teşvik edildiğinin açıklanmaması.

Tutarsız Disiplinin Sonuçları

Tutarsız Disiplin Uygulamaları

 1. Güvenlik Duygusunda Azalma:
  • Çocuklar, belirli bir davranışın sonucunun ne olacağını tahmin edemedikleri için kendilerini güvende hissetmezler.
  • Güven eksikliği, çocukların ebeveynlerine ve genel olarak yetişkinlere olan güvenlerini zedeler.
 2. Davranış Sorunları:
  • Kuralların belirsizliği ve değişkenliği, çocukların sınırları test etmelerine neden olabilir.
  • Çocuklar, tutarsızlıktan dolayı neyin kabul edilebilir olduğunu öğrenemedikleri için istenmeyen davranışlar sergileyebilirler.
 3. Özgüven Eksikliği:
  • Tutarsız disiplin, çocukların kendilerine olan güvenlerini zedeleyebilir.
  • Belirli bir davranışın her zaman farklı sonuçlara yol açması, çocukların kendilerini yetersiz hissetmelerine neden olabilir.
 4. Kararsızlık ve Endişe:
  • Çocuklar, sürekli değişen kurallar ve tepkiler nedeniyle ne yapacaklarını bilemez hale gelirler.
  • Bu da sürekli bir endişe ve huzursuzluk durumu yaratabilir.

Tutarlı Disiplin Uygulamaları İçin Öneriler

 1. Net ve Sabit Kurallar:
  • Kuralların net bir şekilde belirlenmesi ve tutarlı bir şekilde uygulanması.
  • Tüm aile üyelerinin aynı kuralları benimsemesi ve uygulaması.
 2. Açıklamalar ve Anlayış:
  • Kuralların ve disiplinin nedenlerinin çocuklara açıklanması.
  • Çocukların anlamasını ve kabul etmesini sağlamak için sabırlı ve açıklayıcı olunması.
 3. Tutarlı Tepkiler:
  • Belirli davranışlara karşı her zaman aynı tepkinin verilmesi.
  • Olumlu davranışların tutarlı bir şekilde ödüllendirilmesi, olumsuz davranışların ise tutarlı bir şekilde cezalandırılması.
 4. Ebeveynler Arasında Uyum:
  • Ebeveynlerin disiplin konusunda uyumlu bir yaklaşım sergilemeleri.
  • Birbirleriyle çelişen disiplin yöntemlerinden kaçınılması.
 5. Esneklik ve Adalet:
  • Her kuralın ve cezanın adil olması, ancak gerektiğinde esneklik gösterilmesi.
  • Çocuğun bireysel ihtiyaçlarını ve durumlarını göz önünde bulundurmak.

Tutarlı disiplin uygulamaları, çocukların güvenli ve dengeli bir şekilde büyümelerini sağlar. Disiplinin amacı, çocuklara doğru ve yanlış arasındaki farkı öğretmek ve onlara sorumluluk bilinci kazandırmaktır. Tutarlı ve adil bir disiplin politikası, çocukların sağlıklı gelişimi için esastır.

Bir yanıt yazın