Ebeveynlerde Aşırı Koruyuculuk

51 0
Ebeveynlerde Aşırı Koruyuculuk

Ebeveynlerde Aşırı Koruyuculuk

Ebeveynlerde Aşırı koruyuculuk, ebeveynlerin çocuklarını olası tehlikelerden, başarısızlıklardan veya hayal kırıklıklarından korumak amacıyla aşırı kontrol ve müdahalede bulunmasıdır. Bu tür bir tutum, çocuğun kendi deneyimlerini yaşamasına ve bağımsızlık kazanmasına engel olur.

Aşırı Koruyuculuğun Belirtileri

 1. Sürekli Kontrol:
  • Çocuğun her hareketini yakından izlemek ve denetlemek.
  • Çocuğun kendi başına kararlar almasına izin vermemek.
 2. Her Sorunu Çözmek:
  • Çocuğun karşılaştığı her sorunu ebeveynin çözmesi.
  • Çocuğun problem çözme yeteneklerini geliştirmesine fırsat tanımamak.
 3. Risklerden Kaçınma:
  • Çocuğun herhangi bir risk almasına izin vermemek.
  • Çocuğun dış dünyayla etkileşimini sınırlandırmak.
 4. Aşırı Müdahale:
  • Çocuğun arkadaşlık ilişkilerine veya okul hayatına sürekli müdahale etmek.
  • Çocuğun sosyal ilişkilerinde bağımsızlık kazanmasını engellemek.

Aşırı Koruyuculuğun Sonuçları

Ebeveynlerde Aşırı Koruyuculuk

 1. Bağımsızlık Eksikliği:
  • Çocuklar, kendi başlarına karar alma ve sorun çözme becerilerini geliştiremezler.
  • Yetişkinlikte bağımsız hareket edememe ve sürekli bir destek arayışı içinde olma durumu ortaya çıkabilir.
 2. Özgüven Eksikliği:
  • Çocuklar, kendi yeteneklerine olan güvenlerini kaybederler.
  • Sürekli ebeveyn desteğine ihtiyaç duydukları için kendi başlarına bir şey başarma konusunda kendilerini yetersiz hissederler.
 3. Sosyal Beceri Eksikliği:
  • Çocuklar, sosyal etkileşimlerde zorluk yaşar ve akran ilişkilerinde geri planda kalabilirler.
  • Ebeveyn koruması altında büyüyen çocuklar, grup dinamiklerini ve işbirliğini öğrenmekte zorlanabilirler.
 4. Kaygı ve Stres:
  • Sürekli kontrol altında olma hissi, çocuklarda kaygı ve stres seviyelerini artırabilir.
  • Çocuklar, kendi başlarına bir şeyler yapma konusunda sürekli endişe duyabilirler.
 5. Risk Alma Korkusu:
  • Çocuklar, herhangi bir risk almaktan kaçınır hale gelirler.
  • Hayatın getirdiği doğal zorluklarla başa çıkma yetenekleri zayıf olur.

Aşırı Koruyuculuğun Önlenmesi İçin Öneriler

 1. Bağımsızlık Teşviki:
  • Çocukların yaşlarına uygun sorumluluklar almasına izin verin.
  • Kendi kararlarını almalarına ve hata yapmalarına fırsat tanıyın.
 2. Sorun Çözme Becerileri:
  • Çocukların karşılaştıkları problemleri kendi başlarına çözmeleri için rehberlik edin, ancak müdahale etmeyin.
  • Problem çözme süreçlerinde onları destekleyin, ama çözüm yollarını onların bulmasına izin verin.
 3. Güvenli Riskler:
  • Çocukların güvenli ve kontrollü bir şekilde risk almasına izin verin.
  • Bu, onların kendilerine güvenlerini artıracak ve yeni şeyler denemelerini sağlayacaktır.
 4. Duygusal Destek:
  • Çocukların duygusal ihtiyaçlarına yanıt verin, ancak her durumda müdahale etmekten kaçının.
  • Onlara duygusal dayanıklılık kazanmaları için fırsatlar tanıyın.
 5. Pozitif Rol Model Olma:
  • Kendi hayatınızda risk almanın ve sorunlarla başa çıkmanın önemini gösterin.
  • Çocuklarınıza, başarısızlıkların öğrenme süreçlerinin bir parçası olduğunu öğretin.

Aşırı koruyuculuk, iyi niyetli bir yaklaşım gibi görünse de, çocukların sağlıklı bir şekilde büyümelerini ve kendi başlarına ayakta durmalarını engelleyebilir. Bu nedenle, çocukların kendi deneyimlerini yaşamasına, hata yapmasına ve bu hatalardan öğrenmesine fırsat tanıyan bir yaklaşım benimsemek, onların sağlıklı gelişimi için önemlidir.

Benzeri içerikleri de okumanızı tavsiye ederim.

Beklentilerin Yüksek Olması

Yetersiz İlgi ve Sevgi

Bir yanıt yazın