En İyi Beden Dili Kitapları

272 0
En İyi Beden Dili Kitapları

En İyi Beden Dili Kitapları

Beden dili, iletişimin önemli bir unsuru olarak kabul edilir. İnsanlar sadece konuşarak değil, aynı zamanda beden diliyle de mesajlarını iletişim kurdukları kişilere aktarabilirler. Beden dili, sözlü iletişimle birlikte kullanıldığında, iletişimin etkinliğini artırabilir ve karşıdaki kişinin mesajları doğru anlamasını sağlayabilir.

Beden dili, insanların davranışları, hareketleri, jestleri, yüz ifadeleri, duruşları ve ses tonları gibi birçok faktörü içerir. Bu faktörler, insanların duygularını, düşüncelerini ve niyetlerini yansıtabilir. Örneğin, bir kişinin elini sıkıp sıkıp sallaması, heyecanlı veya mutlu olduğunu gösterirken, kollarını kavuşturması veya kaşlarını çatması, endişeli veya sinirli olduğunu gösterebilir.

Beden dili, insanlar arasındaki etkileşimi anlamak ve doğru bir şekilde yorumlamak için de önemlidir. İletişimde yer alan beden dili, insanların karşıdaki kişinin niyetlerini, duygularını ve düşüncelerini anlamalarına yardımcı olabilir. Bu nedenle, beden dili doğru bir şekilde kullanıldığında, iletişim aracılığıyla daha anlamlı ve etkili bir etkileşim sağlanabilir.

Bu ve bu gibi durumlardan yola çıkarak aşağıdaki kitapları siz önereceğim.

1.”Beden Dili” – Allan Pease ve Barbara Pease

En İyi Beden Dili Kitapları

“Beden Dili” kitabı Allan Pease ve Barbara Pease tarafından yazılmış bir iletişim ve insan davranışları üzerine bir kitaptır. Kitap, beden dili ve jestlerin insanlar arasındaki iletişimdeki önemini ele alır. Yazarlar, beden dilinin sözlü iletişimin yanı sıra mesajların iletilmesinde önemli bir rol oynadığına dikkat çekerler. Ay zamanda kitap, beden dilinin nasıl kullanılacağı, beden dilinin işaretlerinin nasıl okunacağı ve beden dilinin farklı kültürlerde nasıl değişebileceği gibi konuları ele almaktadır. Ayrıca kitapta, beden dili kullanarak güvenilirlik, liderlik ve etkili iletişim kurmanın yolları da incelenmektedir.

2.”Beden Dili ve Etkili İletişim” – Dr. Faruk Yılmaz

En İyi Beden Dili Kitapları

Dr. Faruk Yılmaz, beden dili ve etkili iletişim konusunda birçok makale ve kitap yazmış bir iletişim uzmanıdır. Yılmaz’a göre, beden dili insanlar arasındaki iletişimde en önemli faktörlerden biridir. Beden dili, insanların sözlü iletişimle birlikte gösterdikleri davranışlar, jestler, mimikler, duruşlar ve ses tonları gibi birçok faktörü içerir.

Yılmaz’a göre, beden dili iletişimde çok önemli bir rol oynar çünkü insanların %55’inden fazlası sözsüz iletişim yoluyla mesajlarını aktarır. Bu nedenle, beden dilini doğru bir şekilde kullanmak, insanların mesajlarını daha etkili bir şekilde aktarmalarına yardımcı olabilir. Aynı zamanda, beden dilini doğru bir şekilde yorumlamak, iletişimde yer alan kişilerin karşılıklı olarak birbirlerini daha iyi anlamalarına da yardımcı olabilir.

Kitabından okuduğum bazı notları paylaşmak istiyorum sizinle. Dr. Faruk Yılmaza göre beden dilinin etkili bir şekilde kullanılması için bazı vardır bunlar;

 1. Doğal bir duruş sergilemek ve rahat olmak
 2. Göz teması kurmak
 3. Konuşurken vücut diliyle uyumlu olmak
 4. Konuşurken el ve kol hareketlerinden yararlanmak
 5. Mimiklerle duyguları ifade etmek
 6. Ses tonunu doğru bir şekilde kullanmak

3. “Beden Dili Okuma Sanatı” – Joe Navarro ve Marvin Karlins

En İyi Beden Dili Kitapları

“Beden Dili Okuma Sanatı” adlı kitap, Joe Navarro ve Marvin Karlins tarafından yazılmış bir beden dili kitabıdır. Navarro, eski bir FBI ajanı ve davranış analisti olarak, kitapta beden dilini okuma ve yorumlama konusundaki deneyimlerini paylaşıyor.

Kitapta, beden dilinin nasıl kullanıldığı, insanların beden diliyle neleri ifade ettikleri, beden dilindeki sinyallerin nasıl yorumlanabileceği gibi konular ele alınıyor. Ayrıca, kitapta beden dilini doğru bir şekilde okumak için kullanılabilecek teknikler ve ipuçları da veriliyor.

Navarro ve Karlins’e göre, beden dili okuma sanatı, herhangi bir meslek ya da yaşam alanında başarılı olmak için önemli bir beceridir. Kitap, okuyuculara beden dilini doğru bir şekilde okuyarak insanlarla daha iyi bir ilişki kurma, doğru kararlar verme ve güçlü bir liderlik sergileme gibi konularda yardımcı olmayı amaçlıyor.

Kitapta yer alan bazı konular şunlardır:

 • Beden dilindeki sinyallerin türleri ve ne anlama geldikleri
 • Beden dilindeki yalan sinyalleri nasıl tespit edilebilir
 • Beden dilinin farklı kültürlerde nasıl değiştiği
 • Beden dilini kullanarak insanlarla daha iyi ilişkiler kurma
 • Beden dili okuma becerilerini geliştirme teknikleri

“Beden Dili Okuma Sanatı”, beden dilini daha iyi anlamak ve doğru bir şekilde yorumlamak isteyen herkes için faydalı olabilecek bir kaynak olarak öne çıkıyor.

4.Yalancının Beden Dili – Lillian Glass

Lillian Glass, yalancının beden dilini inceleyen ve yalan tespitinde kullanılabilecek teknikleri anlatan bir kitap yazmıştır. Kitapta, yalan söyleyen kişilerin beden dilindeki bazı belirtiler ve bu belirtilerin nasıl tespit edilebileceği hakkında bilgiler yer almaktadır.

Kitapta, yalan söyleyen kişilerin beden dilinde göz kaçırma, gülümseme sırasında yüz kaslarının titremesi, elleri ceplerinde saklama, aşırı hareket etme gibi belirtiler gösterdikleri belirtilmektedir. Ayrıca, yalan söyleyen kişilerin yüz ifadelerinde uyumsuzluklar, nefes alma paterninde değişiklikler, yüksek tonlu konuşma gibi belirtiler de dikkat çekmektedir.

Kitapta ayrıca, yalan tespitinde beden dilini doğru bir şekilde okumanın ve yalanın tespit edilmesinde kullanabilecek tekniklerin öğrenilmesinin önemi vurgulanmaktadır. Ancak, yalancılık belirtilerinin mutlaka doğru olduğu anlamına gelmemekte ve beden dilinin doğru bir şekilde yorumlanması için profesyonel bir yardım alınması gerektiği de belirtilmektedir.

Benim size tavsiye edebileceğim kitaplar bunlar. Sizin bana tavsiye edebileceğiniz kitaplar var mı?

Keyifli günler dilerim.

 

Bir yanıt yazın