Kuran’da Geçen Kız Bebek İsimler

1050 0
Kur'An'da Geçen Kız Bebek İsimler

Kuran’da Geçen Kız Bebek İsimler

Kur'An'da Geçen İsimler

 1. Azra

El değmemiş, delinmemiş inci ve ayak basılmamış olan kum anlamlarını taşımaktadır.

 1. Aleyna

Bizim üzerimize, bizim hakkımızda ve bize anlamlarını taşımaktadır.

 1. Asel

Bal ve cennetteki bal ırmağı anlamlarını taşımaktadır.

 1. Ahsen

Çok güzel, en güzel, daha güzel, çok güzel ve en güzel anlamlarını taşımaktadır.

 1. Aden

Ad kavmi anlamı taşımaktadır.

 1. Asiye

İsyan eden, Direk, sütun, Acılı ve kederli üzüntülü kadın anlamlarını taşımaktadır.

 1. Azze

Şerefli ve saygıdeğer anlamlarını taşımaktadır.

 1. Atiye

İhsan, lütuf, bağışlama, armağan, gelecek ve istikbal anlamlarını taşımaktadır.

 1. Alime

Bilgin kadın anlamını taşımaktadır.

 1. Aksa

En uzak, En son, Nihayet ve Irak anlamlarını taşımaktadır.

 1. Ahsa

Sayma, hesaplama, hesap etmek, Çok kumlu ve taşlı yer anlamlarını taşımaktadır.

 1. Asi

Başkaldıran, isyan eden, dik başlı ve günahkâr olan anlamlarını taşımaktadır.

 1. Anife

Gençlik çağının başlangıcı anlamını taşımaktadır.

 1. Abd

Kul anlamını taşımaktadır.

 1. Azer

Ateş, Hz. İbrahim’in babasının adı ve Şemsî senenin dokuzuncu ayı anlamlarını taşımaktadır.

 1. Beyza

Beyaz, bembeyaz, parıl parıl parlayan, günahtan kaçınmış ve günahla kirlenmemiş anlamlarını taşımaktadır.

 1. Benan

Parmakla gösterilen, ünlü ve tanınmış anlamlarını taşımaktadır.

 1. Bükre

Sabah vakti anlamındadır.

 1. Benna

Bina yapan, yapı kuran anlamlarını taşımaktadır.

 1. Beyna

İkisinin ortası. İkisinin arasında ne iyi ve ne kötü anlamlarını taşımaktadır.

 1. Berka

Şimşek anlamı taşımaktadır.

 1. Berzah

İki âlemin arası, kabir, dünya ile âhiret arası, öldükten sonra ölenlerin ruhlarının gittiği mekan ve iki yer arasındaki geçit anlamlarını taşımaktadır.

 1. Bereket

Bolluk, gürlük ve ongunluk anlamlarını taşımaktadır.

 1. Beyan

Bir eserde, düşüncelerin, duyguların, hayallerin doğuş ve değerleri anlamlarını taşımaktadır.

 1. Büşra

Müjde, sevinçli haber ve incil’in bir ismi anlamlarını taşımaktadır.

 1. Berika

Göz kamaştıran, göz kamaşması ve şimşek parıltısı anlamlarını taşımaktadır.

 1. Cennet

İyilik yapanların sonsuz mutluluğa kavuşacakları yer anlamında kullanılmaktadır. Kuran’da farklı 62 ayette geçmektedir.

 1. Cedide

Yeni, kullanılmamış, ve pek az zamandan beri bilenen anlamları taşımaktadır.

 1. Cemile

Güzel ve hoşa gitmek anlamları taşımaktadır.

 1. Duhan

Kıyamet gününde çıkacak olan duman anlamına gelmektedir.

 1. Duha

Kuşluk vakti anlamına gelen Duha, hem kız hemde erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

 1. Dünya

Kuran’da birçok ayette geçen Dünya, üzerinde yaşadığımız toprak ve deniz anlamına gelirken; hayal, düşünce anlamında da kullanılmaktadır.

Diğer harfler zamanla eklenecektir.

Keyifli günler dilerim.

Bir cevap yazın