Atatürk’ü Anlatan En İyi Kitaplar

48 0
Atatürk’ü Anlatan En İyi Kitaplar

Atatürk’ü Anlatan En İyi Kitaplar

Mustafa Kemal Atatürk’ü anlatan en iyi kitaplar, onun hayatını, düşüncelerini ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundaki rolünü daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir. İşte Atatürk hakkında yazılmış önemli kitaplardan bazıları:

1)Nutuk – Mustafa Kemal Atatürk

Atatürk’ü Anlatan En İyi Kitaplar

Nutuk (Söylev), Mustafa Kemal Atatürk’ün 15-20 Ekim 1927 tarihlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin İkinci Büyük Kongresi’nde yaptığı uzun konuşmanın yazılı halidir. Bu eserin amacı, Türk milletine Kurtuluş Savaşı’nın ve Cumhuriyet’in kuruluşunun detaylarını anlatmaktır. Nutuk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecini anlamak için vazgeçilmez bir kaynaktır.

İçerik ve Temalar:

 1. Milli Mücadele Dönemi: Atatürk, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışı ile başlayan Kurtuluş Savaşı’nı ve bu süreçte yaşanan olayları ayrıntılı bir şekilde anlatır. Özellikle, halkı örgütleme çabaları, askeri ve siyasi stratejileri üzerinde durur.
 2. İç ve Dış Tehditler: Milli Mücadele sürecinde içte ve dışta karşılaşılan zorluklar ve bu zorlukların nasıl aşıldığı detaylı bir şekilde ele alınır. İhanetler, muhalifler ve düşmanlarla mücadeleler kapsamlı bir şekilde açıklanır.
 3. Yeni Türkiye’nin Kuruluşu: Cumhuriyet’in ilan edilmesi ve modern Türkiye’nin temellerinin atılması sürecinde gerçekleştirilen devrimler ve reformlar anlatılır. Atatürk, bu bölümde modernleşme çabalarına ve bu reformların Türk milletinin geleceği için önemine vurgu yapar.
 4. Atatürk’ün Fikirleri ve İdealleri: Nutuk, Atatürk’ün düşüncelerini, ideallerini ve vizyonunu anlamak için bir rehber niteliğindedir. Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, laiklik, halkçılık, devletçilik ve inkılapçılık gibi temel ilkeleri vurgular.

Dili ve Anlatımı: Nutuk, Atatürk’ün etkileyici hitabet yeteneğiyle kaleme alınmış bir eserdir. Dili oldukça güçlü ve akıcıdır, tarihi olayları canlı bir şekilde tasvir eder. Aynı zamanda, okuyucunun dikkatini çekecek ve olayların önemini kavramasını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.

Tarihi Önemi: Nutuk, sadece bir tarih kitabı değil, aynı zamanda bir yol göstericidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesini ve temel ilkelerini anlama açısından büyük bir öneme sahiptir. Atatürk’ün liderlik becerilerini, vizyonunu ve Türk milletine olan inancını gözler önüne serer.

Genel olarak, Nutuk, Türkiye’nin modernleşme sürecini ve Atatürk’ün liderliğini anlamak isteyen herkes için temel bir kaynaktır. Atatürk’ün kendi sözleriyle anlatılan bu eser, okuyuculara tarihi bir perspektif sunar ve Cumhuriyet’in değerlerini anlamalarına yardımcı olur.

2)Atatürk: Modern Türkiye’nin Kurucusu – Andrew Mango

Atatürk’ü Anlatan En İyi Kitaplar

Atatürk: Modern Türkiye’nin Kurucusu” (Atatürk: The Biography of the Founder of Modern Turkey) Andrew Mango tarafından yazılmış kapsamlı bir biyografidir. Kitap, Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamını ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kurma sürecini detaylı bir şekilde ele alır.

İçerik ve Temalar:

 1. Atatürk’ün Gençliği ve Eğitimi: Mango, Atatürk’ün doğumundan başlayarak, çocukluk yılları, eğitimi ve askeri kariyerinin başlangıcını anlatır. Atatürk’ün Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde yaşadığı deneyimler ve bu deneyimlerin onun düşüncelerine nasıl şekil verdiği üzerinde durur.
 2. Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı: Kitap, Atatürk’ün Birinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında üstlendiği roller ve Milli Mücadele’yi başlatma süreci üzerine yoğunlaşır. Mango, Atatürk’ün liderlik özelliklerini ve stratejik zekasını öne çıkararak, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasındaki kritik rolünü anlatır.
 3. Cumhuriyet’in İlanı ve Reformlar: Cumhuriyet’in ilan edilmesi ve Atatürk’ün gerçekleştirdiği devrimler detaylı bir şekilde ele alınır. Eğitim, hukuk, ekonomi ve toplumsal alanda yapılan reformlar üzerinde durularak, Atatürk’ün modern, laik ve demokratik bir Türkiye oluşturma çabaları vurgulanır.
 4. Atatürk’ün Düşünceleri ve İdeolojisi: Mango, Atatürk’ün fikirsel dünyasını, ideolojisini ve vizyonunu anlamaya çalışır. Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, laiklik ve modernleşme gibi temel ilkelerin Atatürk’ün düşüncelerinde nasıl şekillendiğini ve uygulandığını inceler.
 5. Kişisel Yaşamı: Atatürk’ün özel yaşamına da yer verilir. Mango, Atatürk’ün kişisel özellikleri, dostlukları, hobileri ve günlük yaşamı hakkında bilgi verir. Bu, Atatürk’ün insan yönünü daha iyi anlamamızı sağlar.

Dili ve Anlatımı

Andrew Mango’nun biyografisi, akademik bir titizlikle yazılmıştır, ancak aynı zamanda genel okuyucu kitlesi için de erişilebilir bir dil kullanır. Kitap, detaylı arşiv araştırmalarına ve birinci elden kaynaklara dayanarak yazılmıştır, bu da eserin güvenilirliğini artırır.

Tarihi ve Kültürel Önemi

Atatürk: Modern Türkiye’nin Kurucusu, Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamı ve mirası hakkında derinlemesine bir anlayış sunar. Mango, sadece Atatürk’ün yaşam öyküsünü anlatmakla kalmaz, aynı zamanda onun Türkiye ve dünya tarihindeki yerini de analiz eder.

Genel olarak, Andrew Mango’nun bu biyografisi, Atatürk’ü ve onun modern Türkiye’yi kurma sürecini anlamak isteyen herkes için temel bir kaynaktır. Kitap, Atatürk’ün liderlik becerilerini, vizyonunu ve reformlarını kapsamlı bir şekilde ele alarak okuyuculara geniş bir perspektif sunar.

5)Atatürk: An Intellectual Biography – Şükrü Hanioğlu

Atatürk’ü Anlatan En İyi Kitaplar

Atatürk: An Intellectual Biography Şükrü Hanioğlu tarafından yazılmış, Mustafa Kemal Atatürk’ün entelektüel gelişimini ve düşünce dünyasını derinlemesine inceleyen bir eserdir. Hanioğlu, Atatürk’ün fikirlerinin kökenlerini ve bu fikirlerin Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecindeki rolünü detaylı bir şekilde ele alır.

İçerik ve Temalar:

 1. Atatürk’ün Eğitim ve Erken Dönem Yaşamı: Hanioğlu, Atatürk’ün gençlik yıllarını, aldığı eğitimi ve bu dönemdeki entelektüel etkileri analiz eder. Askeri okullarda aldığı eğitimin ve burada tanıştığı düşüncelerin, onun ilerideki liderlik anlayışına nasıl şekil verdiği üzerinde durur.
 2. Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Dönemi: Kitap, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş sürecini ve bu sürecin Atatürk’ün düşüncelerini nasıl etkilediğini anlatır. Hanioğlu, bu dönemdeki siyasi ve sosyal olayların Atatürk’ün reformist fikirlerinin gelişimine katkısını vurgular.
 3. Atatürk’ün Entelektüel Etkilenmeleri: Hanioğlu, Atatürk’ün düşüncelerini şekillendiren yerli ve yabancı entelektüel kaynakları detaylı bir şekilde inceler. Pozitivizm, Fransız Devrimi’nin idealleri, modernleşme teorileri gibi konuların Atatürk üzerindeki etkilerini açıklar.
 4. Cumhuriyetin Kuruluşu ve Reformlar: Kitap, Atatürk’ün Cumhuriyet’in kuruluş sürecinde gerçekleştirdiği devrimlerin arkasındaki entelektüel temelleri analiz eder. Eğitim, hukuk, din ve toplumsal yapıda yapılan reformların düşünsel arka planını detaylandırır.
 5. Atatürk’ün Düşünsel Mirası: Hanioğlu, Atatürk’ün entelektüel mirasını ve bu mirasın modern Türkiye üzerindeki etkilerini değerlendirir. Atatürk’ün fikirlerinin ve reformlarının bugünkü Türkiye’deki yansımalarını inceler.

Dili ve Anlatımı: Şükrü Hanioğlu’nun dili akademik ve detaylıdır. Kitap, kapsamlı bir araştırma ve geniş bir literatür taramasına dayanmaktadır. Hanioğlu, Atatürk’ün entelektüel gelişimini ve düşünsel dünyasını derinlemesine analiz ederek, okuyuculara geniş bir perspektif sunar.

Tarihi ve Kültürel Önemi: “Atatürk: An Intellectual Biography,” Atatürk’ü sadece bir asker ve devlet adamı olarak değil, aynı zamanda bir düşünür olarak anlamak isteyenler için temel bir kaynaktır. Hanioğlu, Atatürk’ün reformlarını ve liderlik anlayışını şekillendiren entelektüel temelleri ortaya koyarak, onun modern Türkiye’yi inşa etme sürecindeki vizyonunu aydınlatır.

Genel olarak, Şükrü Hanioğlu’nun bu eseri, Atatürk’ün entelektüel dünyasını ve düşünsel gelişimini anlamak isteyen herkes için önemli bir kaynaktır. Kitap, Atatürk’ün fikirlerini ve bu fikirlerin Türkiye’nin modernleşme sürecindeki rolünü kapsamlı bir şekilde ele alarak, okuyuculara derinlemesine bir anlayış sunar.

6)Mustafa Kemal Atatürk – İlber Ortaylı

Atatürk’ü Anlatan En İyi Kitaplar

Mustafa Kemal Atatürk” kitabı, İlber Ortaylı tarafından yazılmış ve Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını ve çalışmalarını ele alan kapsamlı bir eserdir. Ortaylı, Atatürk’ün kişisel ve siyasi yaşamını, devrimlerini ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecindeki rolünü derinlemesine incelemektedir.

İçerik ve Temalar:

 1. Atatürk’ün Gençlik Yılları ve Eğitim Hayatı: Ortaylı, Atatürk’ün Selanik’teki çocukluk yıllarından başlayarak, Manastır Askeri İdadisi ve Harp Okulu’ndaki eğitimini detaylandırır. Bu dönemlerdeki entelektüel gelişimi ve Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemindeki siyasi ortamın Atatürk üzerindeki etkilerini inceler.
 2. Askeri Kariyer ve Birinci Dünya Savaşı: Kitap, Atatürk’ün Çanakkale Savaşı ve diğer cephelerdeki askeri başarılarını anlatır. Bu dönem, Atatürk’ün liderlik becerilerini ve stratejik dehasını gösterdiği önemli bir zaman dilimidir.
 3. Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı: Ortaylı, Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışıyla başlayan Milli Mücadele sürecini ayrıntılı bir şekilde ele alır. Kongreler dönemi, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz gibi kritik olaylar üzerinde durur.
 4. Cumhuriyet’in İlanı ve Reformlar: Atatürk’ün Cumhuriyet’i ilan etme süreci ve ardından gerçekleştirdiği kapsamlı reformlar detaylandırılır. Eğitim, hukuk, kadın hakları, dil ve kültür alanlarındaki devrimlerin yanı sıra, ekonomik ve sosyal dönüşümler de incelenir.
 5. Atatürk’ün Fikirleri ve İdeolojisi: Ortaylı, Atatürk’ün düşünce dünyasını ve ideolojik temellerini analiz eder. Laiklik, milliyetçilik, devletçilik ve inkılapçılık gibi ilkelerin Atatürk’ün politikalarındaki yerini ve önemini açıklar.
 6. Atatürk’ün Kişisel Hayatı ve Karakteri: Kitap, Atatürk’ün özel hayatına, kişisel özelliklerine ve günlük alışkanlıklarına da yer verir. Onun insan yönünü ve yakın çevresiyle ilişkilerini anlatır.

Dili ve Anlatımı: İlber Ortaylı’nın anlatımı, akademik bir titizlikle yazılmış olmasına rağmen, genel okuyucu kitlesi için de oldukça erişilebilir ve akıcıdır. Ortaylı, tarihsel olayları ve kişileri canlı bir şekilde tasvir ederek, okuyucunun dikkatini çekecek ve bilgiyi sindirmesini kolaylaştıracak bir dil kullanır.

Tarihi ve Kültürel Önemi: “Mustafa Kemal Atatürk,” Türkiye’nin modern tarihini ve Atatürk’ün bu tarihteki rolünü anlamak isteyenler için vazgeçilmez bir kaynaktır. Ortaylı, Atatürk’ün liderlik vasıflarını, vizyonunu ve devrimci ruhunu derinlemesine analiz ederek, okuyuculara geniş bir perspektif sunar.

Genel olarak, İlber Ortaylı’nın bu eseri, Atatürk’ün yaşamı, düşünceleri ve mirası hakkında kapsamlı bir anlayış sağlamak isteyen herkes için temel bir başvuru kaynağıdır. Atatürk’ün hem bir lider hem de bir insan olarak portresini çizen bu kitap, okuyuculara onun Türkiye’nin modernleşme sürecindeki yerini ve önemini derinlemesine kavrama fırsatı sunar.

7)Atatürk: A Biography of Mustafa Kemal, Father of Modern Turkey” – Lord Kinross

Atatürk’ü Anlatan En İyi Kitaplar

Atatürk: A Biography of Mustafa Kemal, Father of Modern Turkey Lord Kinross tarafından yazılmış ve Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını, liderlik vasıflarını ve modern Türkiye’nin kuruluş sürecini anlatan kapsamlı bir biyografidir. Bu eser, Atatürk’ün askeri ve siyasi kariyerini, reformlarını ve Türkiye Cumhuriyeti’nin şekillenmesindeki rolünü detaylı bir şekilde ele alır.

İçerik ve Temalar:

 1. Erken Yaşam ve Eğitim: Kinross, Atatürk’ün Selanik’teki çocukluk yıllarından ve gençlik döneminden başlayarak, askeri eğitim aldığı yıllara kadar uzanan bir dönemi anlatır. Bu yılların, Atatürk’ün karakterinin ve liderlik özelliklerinin şekillenmesinde nasıl bir rol oynadığını açıklar.
 2. Askeri Kariyer ve Birinci Dünya Savaşı: Kitap, Atatürk’ün Osmanlı ordusundaki yükselişini ve özellikle Çanakkale Savaşı’ndaki başarılarını ele alır. Birinci Dünya Savaşı sırasındaki stratejik kararları ve savaş sonrası dönemdeki tutumları üzerinde durur.
 3. Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı: Kinross, Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla başlayan ve Kurtuluş Savaşı’nı kapsayan dönemi ayrıntılı bir şekilde inceler. Milli Mücadele’nin örgütlenmesi, savaşın önemli dönüm noktaları ve zaferi anlatılır.
 4. Cumhuriyet’in İlanı ve Devrimler: Atatürk’ün Cumhuriyet’in ilanı sürecindeki rolü ve ardından gerçekleştirdiği devrimler detaylandırılır. Kinross, eğitim, hukuk, dil, ekonomi ve toplumsal alanda yapılan reformları ve bu reformların Türkiye’nin modernleşmesindeki önemini vurgular.
 5. Atatürk’ün Düşünceleri ve İdeolojisi: Kitap, Atatürk’ün ideolojik temellerini, laiklik, milliyetçilik ve modernleşme anlayışını derinlemesine ele alır. Kinross, Atatürk’ün bu düşüncelerini nasıl uygulamaya koyduğunu ve bunların Türkiye üzerindeki etkilerini analiz eder.
 6. Kişisel Yaşamı: Atatürk’ün özel hayatına, kişisel ilişkilerine ve karakter özelliklerine de yer verilir. Kinross, Atatürk’ün insan yönünü, günlük alışkanlıklarını ve sosyal yaşamını da okuyucuya sunar.

Dili ve Anlatımı: Lord Kinross’un anlatımı son derece akıcı ve sürükleyicidir. Kitap, tarihsel olayları ve kişileri canlı bir şekilde tasvir ederek, okuyucunun dikkatini çekecek ve bilgiyi kolayca anlamasını sağlayacak bir dil kullanır. Kinross’un üslubu, kitabı hem akademik bir çalışma hem de genel okuyucu kitlesi için erişilebilir kılar.

Tarihi ve Kültürel Önemi: “Atatürk: A Biography of Mustafa Kemal, Father of Modern Turkey,” Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecini anlamak isteyenler için temel bir kaynaktır. Kinross, Atatürk’ün liderlik vasıflarını, devrimlerini ve modern Türkiye’nin şekillenmesindeki rolünü derinlemesine analiz ederek, okuyuculara geniş bir perspektif sunar.

Genel olarak, Lord Kinross’un bu eseri, Atatürk’ün yaşamı, düşünceleri ve mirası hakkında kapsamlı bir anlayış sağlamak isteyen herkes için vazgeçilmez bir kaynaktır. Kitap, Atatürk’ün hem bir asker hem de bir devlet adamı olarak portresini çizerken, onun Türkiye’nin modernleşme sürecindeki yerini ve önemini derinlemesine kavrama fırsatı sunar.

Bu kitaplar, Atatürk’ün hayatı, düşünceleri ve mirası hakkında kapsamlı bir anlayış sağlayacaktır. Hangi kitabı seçeceğiniz, Atatürk hakkında ne tür bilgi edinmek istediğinize bağlı olarak değişebilir.

Bir yanıt yazın